Laden...
Ik schrijf over
Migratie | Burgerinitiatieven | Democratie | Veiligheid | Technologie | beleid | Cultuur | Conflict | levenskunst | normaliteit | filosofie| ontwikkeling | narrativiteit | criminalisering | wetenschap
Lees meer

Lieke van der Veer

Lieke van der Veer (1989) is promotieonderzoeker aan de afdeling antropologie van de Radboud Universiteit. In een door de European Research Council gefinancierd onderzoeksteam, werkt ze onder leiding van Dr. Ir. Martijn Koster aan haar proefschrift over democratische transformaties in relatie tot burgerparticipatie. Eerder werkte Lieke bij de Universiteit van Amsterdam. Verbonden aan de afdeling filosofie, deed ze samen met Prof. Dr. Huub Dijstelbloem onderzoek naar de materiële verwevenheid van humanitarisme en securitisering in migratiebeleid.

Lieke studeerde cum laude af in zowel filosofie (bachelor) als in conflictstudies (master). In 2016 rondde ze ook haar master politieke en sociale filosofie af. In haar wijsgerige masterscriptie onderzocht ze wat burgerinitiatieven, waarin mensen zich engageren met migratie, zeggen over hedendaagse idealen van burgerschap, over de staat van protestbewegingen, en over de mogelijkheid van democratische en politieke veranderingen. Haar onderzoek resulteerde in een wetenschappelijke publicatie in Krisis, een artikel in Wijsgerig Perspectief, en een presentatie op het congres "Migration and mobilities in an urbanising world".

Ook als onderzoeksassistent (UvA) en als research fellow bij de European Student Think Tank heeft ze verschillende onderzoeken gedaan naar migratie. Als onderzoeksassistent bij Dr. Jeroen Doomernik onderzocht ze de verborgen manieren waarop niet-uitgezette migranten, waarvan het asielverzoek is geweigerd, op lokaal niveau toch toegang hebben tot sociale zekerheid. En als research fellow evalueerde ze in een internationaal team van jonge onderzoekers de manieren waarop Europese beschermingsmechanismen vluchtelingen criminaliseren.

Naast haar academische werk, is Lieke redacteur bij het tijdschrift Wijsgerig Perspectief. In samenwerking met School of Life ontwikkelde ze een een aantal lezingenreeksen. Ook maakte ze voor HUMAN, deze en deze filosofische app . In 2013 en 2014 was ze hoofdredacteur van het geesteswetenschappelijke universiteitsblad Babel. Daarnaast publiceerde ze artikelen voor Vice Versa.


Meer werk lezen?

Bekijk hier Liekes portfolio